Privacy verklaring

Fotostudio shootme , gevestigd in Beverwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Yvonne Rijlaarsdam is het gezicht achter fotostudio shootme en gaat over alle ontwikkelingen en beslissingen. Zij is te bereiken via info@fotostudioshootme.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Persoonsgegevens worden geregistreerd en verwerkt als u ons deze bij het opvragen van informatie of het boeken van een fotosessie (via een contactformulier) vrijwillig meedeelt. Afhankelijk van de betreffende formulieren en de in te vullen gegevens, zal blijken welke gegevens worden verzameld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u de gewenste informatie of diensten te kunnen aanbieden, dit wil zeggen dat alleen de informatie en de gegevens worden opgeslagen en verwerkt die absoluut noodzakelijk zijn om op uw vraag te antwoorden of de fotosessie te kunnen realiseren.

Een overzicht van persoonsgegevens die fotostudio shootme verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld correspondentie per mail en telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Het is voor Fotostudio shootme soms handig om te weten hoe de toestand/gezondheid van moeder en kind is voor het plannen van bijvoorbeeld een zwangerschap- of newbornsessie.

 • Gezondheid van moeder en/of kind. Bijvoorbeeld bekkeninstabiliteit, vroeggeboorte, keizersnede, ziekenhuisverblijf of bevallingsverhalen.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fotostudioshootme.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen waarvoor Fotostudio shootme persoonsgegevens verstrekt

Fotostudio shootme verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en informatie hierover te verstrekken.
 • U te informeren over wijzigingen van diensten
 • Om eindproducten bij u af te kunnen leveren
 • Fotostudio shootme analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van fotosessies af te stemmen op uw voorkeuren.
 •  Fotostudio shootme ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Fotostudio shootme neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotostudio shootme) tussen zit.
Fotostudio shootme is altijd een tussenpersoon in dit proces en houd hier persoonlijk toezicht op.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Fotostudio Shootme bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn. Fotostudio Shootme hanteert geen bewaartermijn, uw gegevens worden bewaard totdat deze niet meer nodig zijn, u een verzoek indient tot verwijderen of tot dat Fotostudio shootme stopt met haar werkzaamheden als fotograaf.

Persoonsgegevens delen met derden

Fotostudio shootme deelt/verkoopt jouw gegevens niet met/aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Fotostudio Shootme:

WeTransfer | Versturen van foto’s per e-mail | PRIVACYVERKLARING

Strato | Website hosting | E-mail | PRIVACYVERKLARING

WordPress | Website | Contact PRIVACYVERKLARING

PostNL | Leveringsdoeleinden PRIVACYVERKLARING

Vodafone | Bellen en/of smsen | PRIVACYVERKLARING

Pixieset | De online galerij waarin uw foto’s plaatsvinden PRIVACYVERKLARING

Whatsapp | Versturen van berichten of locatie van fotosessie PRIVACYVERKLARING

Social Media | Facebook | Instagram | Promotionele doeleinden PRIVACYVERKLARING INSTAGRAM | PRIVACYVERKLARING FACEBOOK

ABN AMRO  bank rekening|PRIVACYVERKLARING

Sparreheuvel BV | Boekhouding en administratie


Cookies, of vergelijkbare technieken

Fotostudio shootme gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je NAW persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotostudio shootme heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit gaat om de gegevens zoals; namen, adressen, geboorte data, rekeningnummers, emailadressen en telefoonnummers.

De door u getekende overeenkomst(en) tijdens de fotosessie met publicatietoestemming over het gebruik/publiceren van foto’s of het delen hiervan, zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking/verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fotostudioshootme.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Fotostudio shootme wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: HTTPS://AUTORITEITPERSOONSGEGEVENS.NL/NL/CONTACT-MET-DE-AUTORITEIT-PERSOONSGEGEVENS/TIP-ONS

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw privacy staat bij Fotostudio shootme hoog in het vaandel! De bescherming van uw gegevens vind fotostudio shootme belangrijk en daarvoor worden passende maatregelen genomen. Met deze passende maatregelen worden misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzingen voorkomen. Mocht u toch het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@fotostudioshootme.nl