Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Toepassing
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Fotostudio Shootme en de boeker, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de boeker die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Fotostudio Shootme bindend indien en voor zover deze door Fotostudio Shootme uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 Algemeen 
 1. Fotostudio Shootme is een professioneel bedrijf voor al uw fotografie werk in de studio en op locatie.
 2. De fotostudio werkt met flits lampen en De foto’s worden nabewerkt met Adobe photoshop CC en Adobe Lightroom.
 3. Fotostudio shootme levert geen onbewerkte bestanden, ook niet tegen betaling.
 4. Het is verboden om eigen opname apparatuur mee te nemen naar de fotostudio en zelf opnames te maken tijdens een fotosessie.
 5. Gelieve geen eten en drinken te nuttigen tijdens een fotoshoot tenzij dit door de fotograaf wordt aangeboden.
 6. Er is geen wachtruimte aanwezig graag niet eerder aanwezig zijn dan 5 minuten van te voren dan het afgesproken tijdstip ivm privacy van de klanten voor u.
 7. Op de papieren achtergronden zijn schoenen niet toegestaan, op alle andere fotodoeken van vinyl mogen alleen schoenen worden aangetrokken die mijn doeken niet kunnen beschadigen.
 8. Bij beschadiging van fotoapparatuur bij onjuist gebruik kunnen kosten in rekening worden gebracht.
 9. De prijs die u betaald is gebaseerd op de gereserveerde tijd die afgesproken is, bij uitloop van de gereserveerde tijd kan fotostudio shootme daar kosten voor in rekening brengen.
 10. Extra photoshop wensen? hier worden extra kosten voor berekend afhankelijk van de uren werk die erin zitten.
Aanvaarding van de opdracht
 1. Fotostudio Shootme houd zich het recht om een opdracht te weigeren.
 2. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotostudio Shootme is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs indien nodig aan te passen.
 3. Wijziging van de opdracht vind schriftelijk plaats ter bevestiging.
 4. Fotostudio shootme accepteert geen boekingen waarbij de klant naakt wil poseren. (uitgezonderd:  zwangerschap fotoshoots)
Uitvoering van de opdracht
 1. Fotostudio Shootme zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Fotostudio Shootme spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. De boeker verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder het instrueren van andere aanwezigen.
 3. levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij deze bewerkt zullen worden in photoshop.
 4. Fotostudio Shootme zorgt ervoor tijdig op de afgesproken locatie aanwezig te zijn, dit wordt ook van de boeker verwacht.
 5. Fotostudio Shootme hanteert een strakke planning en rekent maar een klein beetje speling per fotosessie. Bij vertraging dient Fotostudio Shootme hoogte te worden gesteld en zal dit van de gereserveerde tijd af gaan.
 6. Wanneer de boeker niet op de afgesproken locatie aanwezig is (studio of eigen gekozen locatie) worden de volledige kosten van de fotosessie in rekening gebracht. De boeker is deze verplicht te voldoen.
  De aanbetaling die reeds is gedaan wordt van het totaal bedrag afgehaald.
Levering
 1. Fotostudio Shootme hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. De inbegrepen foto’s kennen een geschatte levertijd van 14 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De fotoreportage kent na ontvangst van betaling ook een levertijd van 14  werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Wanneer direct is besloten de gehele fotoreportage af te nemen, worden alle foto’s tegelijk geleverd.
 4. De fotobestanden worden digitaal gepubliceerd in een online galerij met een persoonlijk wachtwoord en watermerk zodat u zelf de foto’s uit de gemaakte serie kunt uitzoeken.
 5. Levering van fotobestanden na keuze in groot formaat en vrij van watermerk wordt voldaan via een downloadlink.
 6. Fotostudio Shootme maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de boeker per e-mail gecommuniceerd.
 7. Levering vind niet eerder plaats dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 8. Mogelijkheid om fotobestanden op een USB stick te ontvangen tegen een meerprijs, deze USB stick wordt persoonlijk of via PostNL verzonden naar het door u opgegeven adres.
 9. Modellen en andere tfp fotoshoots hebben kans langer te moeten wachten op de levering van de foto’s omdat betaalde klanten voor gaan.
 10. Nadat u de foto’s heeft uitgekozen kunt u deze downloaden, fotostudio shootme krijgt een download bevestiging, Indien deze gedownload zijn worden de foto’s verwijderd uit het online album.
 11. Uw foto’s blijven 1 maand in de online galerij, Downloaden van de foto’s is op eigen risico, Fotostudio shootme is niet verantwoordelijk voor het niet downloaden en kan niet garanderen dat de foto’s bewaard blijven.
 12. Wilt u ze binnen deze maand opnieuw ontvangen dan wordt er €15,- administratiekosten berekend.
 13. Fotostudio bewaard 5 dagen na levering uw foto’s op de computer, indien geen reactie zullen deze worden verwijderd.
Publicatie
 1. Fotostudio Shootme werkt met een publicatieverklaring, de boeker maakt zelf de keuze in welke mate er toestemming voor publicatie wordt verleent.
 2. Toestemming wordt verleend voor foto’s in alle soorten bewerkingen (bijv. zwart/wit, sepia, gecropt)
 3. Voor publicatie is geen vergoeding verschuldigd aan boeker en/of fotograaf.
 4. De publicatieverklaring wordt voorafgaand aan de fotosessie ingevuld en ondertekend.
 5. Met ondertekening van de publicatieverklaring wordt verklaard deze naar waarheid te hebben ingevuld, Fotostudio Shootme is niet verantwoordelijk voor schrijffouten.
 6. Fotostudio Shootme is niet verantwoordelijk voor eigen publicatie in welke vorm dan ook.
Privacy
 1.  Fotostudio Shootme gaat zorgvuldig met persoonsgegevens van de klanten om.
 2.  Fotostudio Shootme zal geen persoonsgegevens (zoals achternaam en adres) bij de gepubliceerde foto’s delen.
 3.  Fotostudio Shootme is niet verantwoordelijk voor eigen publicatie in welke vorm dan ook.
 4. Lees hier de privacy verklaring
Cadeaubonnen
 1. Fotostudio Shootme biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
 2. Cadeaubonnen zijn in elk gewenst bedrag te krijgen.
 3. Cadeaubonnen zijn niet overdraagbaar.
 4. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 5. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van drie jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 6. Cadeaubonnen dienen in één keer besteedt te worden.
 7. Een algemene cadeaubon, die niet gekoppeld is aan een bepaalde fotosessie mag bij iedere fotosessie ingeleverd worden.
 8. Wanneer u een cadeaubon heeft voor een bepaalde fotosessie, dient u zelf te kijken bij het pakket wat hierbij inbegrepen zit, om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen.
 9. Bij de reservering dient aangegeven te worden dat het om een cadeaubon gaat.
 10. Cadeaubon kwijt of vergeten? De volledige kosten zullen in rekening gebracht worden.
 11. Cadeaubonnen worden betaald via de website.
Gesponsorde en gewonnen prijzen
Fotostudio Shootme sponsort regelmatig fotosessies/cadeaubonnen voor goede doelen, winacties, evenementen en Facebook win en deel actie’s.
 1. Meld bij de reservering dat het om een tegoedbon/gewonnen prijs gaat.
 2. De tegoedbon dient tijdens de fotosessie te worden overhandigd aan de fotograaf, tegoedbon kwijt of vergeten?
Dan worden de volledige kosten van de fotosessie in rekening gebracht.
 3. Deelname aan de gewonnen fotosessie betekend automatisch toestemming tot publiceren van foto’s.
 4. De gewonnen cadeaubon dient binnen 1 maand verzilverd te worden dmv een afspraak in te plannen.
 5. De gewonnen fotoshoot moet binnen 3 maanden plaatsvinden, na 3 maanden is de prijs ongeldig.
 Evenementen
 1. Fotostudio Shootme is niet aan 1 organisatie gebonden.
 2. De fotograaf draagt eigen promotie-/bedrijfskleding, niet die van het evenement.
 3. De organisatie is aansprakelijk voor eventuele schade aan fotografie-spullen.
 4. Reiskosten en eventuele parkeerkosten zitten niet bij de prijs inbegrepen.
Product/zakelijk
 1. De boeker/het bedrijf is verplicht Fotostudio shootme te benoemen bij de foto’s op ieder medium online.
 2. De boeker/het bedrijf die Fotostudio shootme heeft ingehuurd is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van publicatie van modellen voor zowel eigen medium als die van Fotostudio Shootme.
 3. Voor de publicatie is geen vergoeding verschuldigd aan het bedrijf, model en/of fotografe;
 4. In toelichtende en/of begeleidende tekst zullen geen persoonlijke gegevens vermeld worden, wel kan de bedrijfsnaam genoemd worden wanneer de boeker dit wenst.
 5. Wanneer de boeker/het bedrijf naamsvermelding wenst dient dit aangegeven te worden op de publicatieverklaring.
Betalingsvoorwaarden
 1. Betalen kan enkel vooraf online via de website.
  Bruiloften dienen te zijn voldaan voordat de fotosessie plaatsvind.
 2. De fotoshoots worden betaald bij het boeken.
 3. Het is niet mogelijk om dit bedrag retour te ontvangen, deze zal in vorm van een tegoedbon worden aangeboden.
 4. De boeker dient zich uiterlijk 48 uur van te voren af te melden indien de fotoshoot niet door kan gaan.
 5. Bent u te laat met afmelden dan vervalt de aanbetaling en kunt u deze niet meenemen naar een volgende boeking.
 6. Bij grote opdrachten is een aanbetaling van toepassing.
 7. Het is niet mogelijk om achteraf te betalen. (tenzij van te voren besproken)
 8. Indien het bij bestellen van de foto’s een betaling is vereist, dient de betaling te zijn voldaan alvorens de foto’s geleverd worden.
 9. Fotostudio shootme geeft geen geld retour bij het annuleren van reeds betaalde fotosessie, wel blijft dit bedrag geldig als tegoed voor fotoshoots.
Reiskosten en parkeerkosten
 1. Fotostudio shootme rekent buiten omgeving IJmond (Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen-Noord) reiskosten a €0,19 cent per gemaakte kilometer.
 2. Wanneer een fotosessie buiten op locatie plaatsvind waar parkeerkosten gehanteerd worden, zullen deze worden doorberekend naar de boeker.
Annulering en uitstel
 1. Indien de boeker niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotostudio Shootme gemachtigd om de overeenkomst uit te stellen of te ontbinden.
 2. Uitstellen, dan wel ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk gedaan.
 3. Bij ontbinding van de overeenkomst door de boeker krijgt u de aanbetaling van €25 niet retour.
  indien u optijd heeft afgezegd blijft deze 1 jaar geldig in vorm van een tegoedbon.
 4. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotostudio Shootme niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf een nieuwe datum overeenkomen.
 5. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de afgesproken datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 6. Betalingsverplichting geldt tevens indien de boeker geen gebruik wenst te maken van afgesproken werkzaamheden, diensten of producten zoals vermeld in de overeenkomst.
 7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 Aansprakelijkheid

1.Fotostudio Shootme is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2.Fotostudio Shootme is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

3.Fotostudio shootme is niet verantwoordelijk voor personen die overgevoelig reageren op flits licht.

 Klachten
 1. Klachten over de uitvoering van de fotoshoot dienen uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan Fotostudio Shootme.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 
Wijzigingen van algemene voorwaarden
 1. Fotostudio Shootme houd zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.